Inilah Sebabnya Kita Selalu Di Anjur Mendahulukan Sebelah Kanan

Riyadhush Shalihin; Imam Nawawi; al-Qur’an- Hadits Mendahulukan anggota badan bahagian kanan dalam segala perbuatan hukumnya sunah. Seperti wuduk, mandi, tayamum, memakai sendal, memakai sepatu, memakai seluar, masuk masjid, bersuci dan lain-lain hendaknya mendahulukan anggota badan bahagian kanan. Sedangkan yang berlawanan dengan itu: masuk kamar kecil, keluar masjid, menanggalkan pakaian dan lain-lain disunahkan mendahulukan anggota badan … Read more