Waswas, Penyakit Pada Akal Manusia Dari Bisikan Syaitan

Waswas daripada segi bahasa ialah bisikan halus daripada angin dan lain-lain. Rujuk: Al-Mausu’ah Al-Fiqhiyyah (43/147). ALLAH SWT berfirman: “Dan sesungguhnya, Kami menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya.” (Surah Qaf: 16) Dari segi istilah, fuqaha membahagikan takrifan waswas kepada beberapa makna, antaranya: Waswas bermaksud percakapan dalam diri sendiri seperti dibisikkan ke dalam diri … Read more