Ciri-Ciri Yang Diperlukan Dalam Memilih Sahabat Menurut Islam

Manusia memang ditakdirkan tidak boleh hidup bersendirian, oleh itu, setiap manusia di dalam dunia ini sangat memerlukan kehadiran sahabat yang boleh menjadi tempat berkongsi suka dan duka.

Sahabat bagi seorang Muslim juga sangat penting kerana Rasulullah SAW sendiri mempunyai sahabat yang sangat setia kepadanya sepanjang hayat.  Rasulullah mempunyai ramai sahabat, namun sahabat yang paling dikenali, sering diceritakan dan setia kepada Rasulullah adalah Abu Bakar as Siddiq, Umar bin Khotob, Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Tholib.

Dalam memilih seorang sahabat pula, Islam juga sangat mementingkan serta mengatur umatnya kerana menurut Rasulullah SAW peribadi seseorang itu dipantulkan dari siapa sahabatnya. Sabda Rasulullah SAW,

memilih sahabat dalam islam

Seseorang itu bergantung kepada agama sahabatnya.  Oleh kerana itu, salah satu di antara kalian hendaknya memperihatikan siapa yang dia jadikan sahabat. (HR. Abu Dawud: 4833 dan at- Tirmidzi: 2387)

Berdasarkan hadis itu, adalah sangat wajar untuk seorang Muslim memilih sahabat yang baik. Oleh itu, berikut merupakan ciri-ciri yang diperlukan dalam memilih sahabat mengikut Al-Quran dan Hadis.

  1. Menjaga Pertuturan

Rasulullah SAW bersabda, “Mukmin yang paling sempurna imanya adalah mukmin yang paling baik akhlaknya.” (HR. Abu Dawud: 4682 dan at-Tirmidzi: 1163)

Seorang Muslim diperintahkan untuk menjaga perbuatan dan perkataan mereka. Berbicara perkara yang baik, dan tidak membicarakan aib orang lain atau bergosip (ghibah). Orang yang ghibah diibaratkan sebagai orang yang sanggup memakan daging (bangkai) saudara mereka sendiri.

  1. Rajin Beribadah dan Tidak Melakukan Maksiat

Allah SWT berfirman yang bermaksud, “Sabarkan dirimu bersama orang-orang yang berdoa kepada Allah, pada waktu pagi dan petang, (yang mereka itu) menginginkan wajah-Nya” (QS. Al-Kahfi: 28)

Imam Ibnu Katsir rahimahullah telah menjelaskan maksud ayat itu, “Duduk dengan orang-orang yang meningati Allah, senang berdzikir dan memohon pada-Nya di waktu pagi dan petang di antara hamba-hamba Allah, baik mereka itu orang miskin atau orang kaya, baik mereka itu orang kuat maupun orang yang lemah.”

  1. Menyayangi Sahabatnya

Sabda Rasulullah SAW, “Tidak sempurna iman salah seorang dari kalian sampai dia mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri.” (HR. al-Bukhari: 13, Muslim:40)

BACA JUGA: “Tidak Akan Masuk Syurga Jika Menyakiti Hati Jiran Tetangga.”

Leave a Comment

14 − seven =