4 Cara Menyelamatkan Diri Dari Neraka

Kekafiran jelas akan mengantarkan kita ke dalam api neraka. Oleh sebab itu, satu-satunya jalan untuk menyelamatkan diri kita dari jilatan api neraka adalah dengan mempertebal keimanan dan keyakinan kepada Allah subhanahu wa ta’la dan dengan mengerjakan amal perbuatan yang baik. Dan kita, sebagai Muslim, harus senantiasa berdo’a kepada Allah subhanahu wa ta’ala agar terbebas dari … Read more