Tag: manfaat hari jumaat

  • Kenapa Penghulu Segala Hari Dinamakan Jumaat?

    Hari Jumaat merupakan nikmat rabbaniyah yang selalu dijadikan bahan kedengkian oleh musuh-musuh Islam. Dinamakan Jumaat kerana, menghimpunkan manusia untuk menunaikan solat, hari dihimpunkan manusia dan disempurnakan kejadiannya dan hari manusia dihimpunkan dan dihitung amalan mereka.   Hari Jumaat merupakan kurnia dari Allah untuk umat ini yang telah dijadikan sebagai umat terbaik yang dikeluarkan di tengah-tengah […]