8 Kepentingan Bertaubat Untuk Umat Islam

Taubat menurut bahasa ertinya ‘kembali’. Maksud dari istilah syarak pula ialah ‘kembali kepada kesucian setelah melakukan dosa’. Jika ditakrifkan secara lengkap, taubat membawa maksud ; “ Memperbetulkan perbuatan yang salah dan mendekatkan diri kepada Allah dengan mentaati suruhanNya dan kembali kepada Allah ; iaitu dengan memperbaharui niat yang betul untuk melakukan amal kebajikan.” Sebagai seorang … Read more