Memberi Nasihat Secara Terbuka Sebenarnya Mencela!

Memberi nasihat adalah satu konsep Al-Quran yang terdapat sekurang-kurangnya 13 kali di tempat yang berbeza di dalam Al-Quran, terutamanya apabila rujukan dibuat pada tujuan mengutuskan nabi dan fungsi nabi-nabi. Nabi Nuh, Salih, Hud, Shu’aib dan lain-lain, semuanya memaklumkan kepada kaum mereka bahawa sifat misi mereka adalah untuk memberi amaran sepertimana seorang penasihat yang ikhlas. Nabi … Read more