Tidak Sengaja Rosakkan Barang Kawan, Perlukah Diganti?

Meminjam barang adalah suatu perkara yang wajar di dunia ini, sebabnya manusia memerlukan satu sama lain.

Namun, dalam pinjaman barang biasanya terjadi kerosakan pada barang, baik disengaja mahupun tidak. Bagaimana adab mengembalikan barang yang dipinjam menurut Islam? Harus barang itu diganti atau dibiarkan saja kembali dalam keadaan rosak? Dan, bagaimana jika tidak sengaja?

Di zaman Rasulullah SAW pernah terjadi kisah meminjam barang antara isteri-isteri beliau. Dari Anas bin Malik radhiyallahu ‘anhu, pernah bercerita:

suka meminjam, tabiat meminjam, pulang barang di pinjam, rosakkan barang dipinjam, hukum meminjam

BACA JUGA: 10 Hal Boleh Menggugurkan Keimanan Seseorang

Suatu ketika, Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam sedang berada di rumah salah satu isterinya (Aisyah). Tiba-tiba ada isteri yang lain (Zainab binti Jahsy) menyuruh pembantunya mengirim makanan sepiring untuk Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam. Aisyah marah dan memukul piring yang masih di tangan pembantu, sehingga pecah dan berselerakan.

Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam mengumpulkan pecahan piring dan makanan yang berselerakan, sambil berkata,

“Ibumu sedang cemburu.”

Kemudian Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam mengganti dengan piring yang ada di rumah Aisyah, sementara piring yang pecah ditinggalkan. (HR Ahmad: 12027, Bukhari 5225)

Belajar dari kejadian itu, Rasulullah SAW menggantikan piring Zainab dengan piring yang ada di rumah Aisyah, walaupun Zainab tidak ada di tempat itu. Jadi ketika barang orang dirosakkan, adalah wajib diganti. Bagaimana kalau pemilik barang diam saja?

Diam tidak bermakna petanda pemiliknya. Mengutip dari pelbagai sumber, jika merosakkan barang orang maka haruslah bertanggungjawab, dengan menggantikannya. Jika pemilik menyatakan tak perlu diganti. Tertera kenyataan.

BACA JUGA: Inilah EnamBentuk Syafaat Dari Rasulullah SAW

Menurut pendapat Imam as-Syafii dalam al-Qoul al-Jadid, ketika ada orang yang merosakkan harta orang lain, sementara pemiliknya menyaksikan dan berdiam saja, diamnya tidak menunjukkan bahawa dia mengizinkan agar barangnya dirosak. Namun harus diganti rugi. (Al-Wajiz fii Idhah Qawaid al-Fiqh al-Kulliyah, hlm. 205).

Leave a Comment

18 − eight =