Apa Sebenarnya Sumpah Laknat?

Kita mengenali sumpah sebagai suatu ucapan yang merupakan pembelaan atau ucapan yang digunakan untuk membenarkan pernyataan dan biasanya dilakukan jika terdapat dua pihak yang berlawanan pendapat dan masing-masing memiliki perbezaan pendapat dan keyakinan yang mengarah pada persengketaan (baca konflik dalam keluarga).

Sumpah yang dilakukan oleh dua belah pihak untuk melaknat satu sama lain memang ada dalam sejarah Islam dan dikenali sebagai suatu upaya untuk membuktikan atau menguatkan ucapan seseorang.

Yang menjadi pentanyaan dalam hal ini ialah, adakah sumpah laknat dalam Islam dibenarkan dan bagaimana caranya?
sumpah laknat, apa sebenarnya sumpah laknat, perlu ke sumpah laknat, sumpah atas nama Allah, sumpah guna AlQuran
Untuk mengetahui lebih lanjut tentang hukum sumpah laknat dalam Islam, baca penjelasan berikut, (baca bersumpah dalam Islam).

Maksud Sumpah Laknat

Sesuai dengan istilahnya, sumpah laknat adalah suatu sumpah yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk melaknat orang atau pihak lain yang melakukan perbuatan tertentu dan berdusta.

Sumpah laknat merupakan suatu doa yang dipanjatkan kepada Allah SWT untuk menunjukkan siapa yang berdusta dalam memutuskan suatu perkara.

Doa yang dipanjatkan tersebut adalah untuk meminta kepada Allah SWT menjatuhkan laknat pada pihak yang berdusta atau dengan menimpakan azab kepadanya.

Muhabalah

Sumpah laknat dikenali dengan istilah Muhabalah dalam Islam dan kadang-kadang sumpah ini menjadi salah satu kebiasaan dalam masyarakat dan dianggap sama dengan sumpah pocong (di Indonesia) walhal kedua-duanya berbeza.

Dalam Muhabalah, kedua-dua pihak yang melakukan sumpah berdoa kepada Allah untuk menjatuhkan laknat kepada pihak yang berdusta, namun sumpah pocong biasanya sumpah yang dilakukan untuk menjatuhkan laknat pada diri sendiri dan bukan pada orang lain.

Sejarah Sumpah Laknat

Sumpah laknat atau muhabalah sudah dikenali sejak zaman Rasul dan Rasulullah SAW sendiri pernah melakukan sumpah ini dengan utusan kaum nasrani dari delegasi Najran untuk membuktikan suatu kebenaran.

Namun, saat itu para utusan Nasrani tersebut tidak berani mengambil sumpah kerana mereka takut dan secara tidak langsung membuktikan kebenaran Rasulullah SAW.

Menurut Hudzaifah r.a. salah seorang dari utusan tersebut berkata, ”Janganlah berbuat demikian kerana demi Allah, jika benar dia (Muhammad) seorang Nabi lalu kita melaknat dia, pasti kita dan generasi sesudah kita tidak akan mencapai kejayaan.”

Perkara tersebut membuktikan bahawa sumpah untuk menjatuhkan laknat atau sumpah laknat boleh dilakukan oleh umat muslim sebagaimana yang dilakukan oleh Rasul SAW.

Meskipun demikian, sumpah haruslah diambil dengan memenuhi syarat-syarat tertentu dan memiliki adab yang harus dipatuhi.

Dasar Hukum Sumpah laknat

Mengenai perkara sumpah dalam Islam khususnya sumpah laknat atau muhabalah, seperti yang pernah dilakukan Nabi Muhammad, ayat berikut turun kerana Rasulullah meragui kelahiran Nabi Isa AS.

Hal ini disebutkan dalam firman Allah SWT ayat berikut ini:

“Sesungguhnya misal (penciptaan) Isa di sisi AllAh, adalah seperti (penciptaan) Adam. Allah menciptakan Adam dari tanah, kemudian Allah berfirman kepadanya, “Jadilah” (seorang manusia), maka jadilah dia. (Apa yang telah Kami ceritakan itu), itulah yang benar, yang datang dari Tuhanmu, kerana itu janganlah kamu termasuk orang-orang yang ragu-ragu. Siapa yang membantahmu tentang kisah Isa sesudah datang ilmu (yang meyakinkan kamu), maka katakanlah (kepadanya), “Marilah kita memanggil anak-anak kami dan anak-anak kamu, isteri-isteri kami dan isteri-isteri kamu, diri kami dan diri kamu; kemudian marilah kita bermubahalah kepada Allah dan kita minta supaya laknat Allah ditimpakan kepada orang-orang yang dusta. Sesungguhnya ini adalah kisah yang benar dan tiada Tuhan (yang berhak disembah) selain Allah; dan sesungguhnya Allah, Dialah Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” (Qs Ali Imran: 59-61)

Syarat Melakukan Muhabalah

Sumpah laknat atau muhabalah boleh dilakukan oleh beberapa pihak jika terdapat suatu keadaan dimana tidak ditemui jalan keluar atau dengan kata lain, sumpah laknat atau muhabalah perlu dilakukan jika memenuhi syarat berikut;

  • Muhabalah boleh dilakukan jika tidak ditemui cara lain atau dengan kata lain muhabalah adalah pilihan terakhir untuk membuktikan suatu kebenaran dan menyelesaikan persengketaan diantara dua atau beberapa pihak.
  • Pihak yang akan melakukan sumpah laknat membawa keluarga dan kerabatnya sebagaimana disebutkan dalam dalil sebelumnya. Mereka yang hadir saat sumpah laknat dilakukan akan menjadi saksi apabila suatu hari nanti laknat yang ditimpakan terjadi kepada pihak yang berdusta.

Kedua belah pihak baik yang menuduh mahupun tertuduh mengucap sumpah secara berhadapan dan mengucapkan kalimat sumpah laknat dengan menggunakan nama Allah SWT, misalnya jika seseorang dituduh melakukan zina (baca cara menghapus dosa zina).

Misalnya pihak yang tertuduh mengucapkan;

“Demi Allah, apa yang dituduhkan kepadaku tidak benar dan jika pihak yang menuduh menjatuhkan tuduhan palsu maka timpakanlah laknat kepadanya. 

Sedangkan bagi pihak yang menuduh juga boleh mengucapkan sumpah;

“Demi Allah, tertuduh telah melakukan suatu perbuatan dan ia mengelaknya dengan mengatakan dusta, jatuhkan laknat kepadanya dan keluarganya apabila ia benar-benar berdusta.”

Selain memenuhi syarat tersebut dalam mengucapkan suatu muhabalah, selalulah mengucapkan nama Allah dan tidak dibolehkan mengucap atau bersumpah dengan selain nama Allah.

Sebagaimana disebutkan dalam hadits berikut;

Rasulullah SAW bersabda, “Barang siapa di antara kamu sekalian bersumpah lalu mengatakan dalam sumpahnya “demi Laata”, maka hendaknya ia segera mengucapkan `laa ilaaha illallah`. Dan barang siapa mengatakan kepada temannya, Marilah kita bermain judi, maka hendaklah ia bersedekah (sebagai kafaratnya).” (Shahih Muslim No.3107)

Sumpah laknat memang boleh menjadi penyelesaian untuk menyelesaikan pertikaian namun ada baiknya jika seorang muslim menyatakan kejujuran daripada dia dan keluarganya mendapat laknat Allah SWT.

Wallahu a’lam

Semoga memberi manfaat.

Leave a Comment

two × 5 =