Bagaimana Cara Membayar Hutang Puasa yang Sudah Terlewat Bertahun-tahun?

Seorang wanita berusia lima puluh tahun, selama hidupnya dia tidak pernah meng-qadha puasa yang ditinggalkannya kerana haid, keranad ia tidak tahu bahawa itu wajib. Sekarang dia baru tahu bahawa meng-qadha puasa adalah wajib, maka apa yang harus dia lakukan? Para ulama sepakat bahawa masa yang telah ditetapkan untuk mengqadha’ puasa yang terlewat adalah setelah habisnya … Read more